دبیرستان دکتر هشترودی

آشنایی مختصری با زنده یاد دکتر محسن هشترودی
منوی جدید ناهار

مناسبت ها

شرایط بورسیه مستمر ویژه دانش آموزان ممتاز


ادامه ...
شرایط بورسیه مستمر ویژه دانش آموزان ممتاز

اخبار

مقالات

مهارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر