کادر  آموزشی

رضا انصاری

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : ۱۰ سال

 

محسن بابایی

سمت: دبیر زیست 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست 

سابقه: ۱۰ سال

 

پژمان باش باغی

سمت: دبیر کامپیوتر 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ICT

سابقه: ۶ سال

 

امیر  جعفرقلی زاده

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق و الکترونیک

سابقه: ۶ سال

 

رضا ساغری

سمت: هنر

مدرک تحصیلی: کارشناسی هنر

سابقه: ۹ سال

 

عیسی علی پور

سمت: دبیر فیزیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

سابقه: ۱۶ سال

 

محمد حسام قاسمی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

سابقه: ۱۶ سال

 

محمد میلانی

سمت: دبیر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تجربی

سابقه: ۲۰ سال

 

حامد نجفی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی

سابقه: ۱۱ سال

 

علی خدابخشی

سمت: دبیر دینی 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآنی - کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه: ۳۰ سال 

 

بابک تقی خانی

سمت: دبیر ریاضی و حسابان

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران دانشگاه تهران

سابقه: ۸ سال  

 

محمود حبیب نژاد بهتاش 

سمت: دبیر مطالعات اجتماعی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مردم شناسی

سابقه: ۸ سال 

 

حسن اکبری

سمت: دبیر عربی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی الهیات 

سابقه: ۳۴ سال 

 

اکبر اسماعیلیان

سمت: دبیر علوم تجربی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک 

سابقه: ۲۵ سال 

 

علی طباطبایی

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی

سابقه: ۲۰ سال 

 

یاسین دهقانی

سمت: دبیر ریاضیات 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضیات و کاربردها 

سابقه: ۷ سال 

 

آرش دنبلی 

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان انگلیسی

سابقه: ۵ سال 

 

امین طبیبی

سمت: دبیر فیزیک 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای 

سابقه: ۱۰ سال 

 

مرتضی رشیدی 

سمت: دبیر هنر 

مدرک تحصیلی: کارشناسی هنر

سابقه: ۱۵ سال 

 

عزت اله وهابی  

سمت: دبیر ورزش  

مدرک تحصیلی: تربیت بدنی 

سابقه: ۳۰ سال 

 

احمد کرمی

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی

سابقه: ۲۰ سال 

 

محمدرضا محمدی اصل

سمت: دبیر شیمی

مدرک تحصیلی: مهندسی شیمی

سابقه: ۷ سال 

 

امید محمدی 

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی: کارشناسی مبانی حقوق - دانشجوی ارشد ادبیات

سابقه: ۲۱ سال