کادر  آموزشی

 

رضا انصاری

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : 10 سال

 

محسن بابایی

سمت: دبیر زیست 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست 

سابقه: 10 سال

 

پژمان باش باغی

سمت: دبیر کامپیوتر 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ICT

سابقه: 6 سال

 

امیر  جعفرقلی زاده

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق و الکترونیک

سابقه: 6 سال

 

رضا ساغری

سمت: هنر

مدرک تحصیلی: کارشناسی هنر

سابقه: 9 سال

 

عیسی علی پور

سمت: دبیر فیزیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

سابقه: 16 سال

 

محمد حسام قاسمی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

سابقه: 16 سال

 

محمد میلانی

سمت: دبیر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تجربی

سابقه: 20 سال

 

حامد نجفی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی

سابقه: 11 سال

 

علی خدابخشی

سمت: دبیر دینی 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآنی - کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه: 30 سال 

 

بابک تقی خانی

سمت: دبیر ریاضی و حسابان

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران دانشگاه تهران

سابقه: 8 سال  

 

محمود حبیب نژاد بهتاش 

سمت: دبیر مطالعات اجتماعی 

مدرک تحصیلی :کارشناسی مردم شناسی

سابقه: 8 سال 

 

حسن اکبری

سمت: دبیر عربی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات 

سابقه: 34 سال 

 

اکبر اسماعیلیان

سمت: دبیر علوم تجربی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک 

سابقه: 25 سال 

 

علی طباطبایی

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی :کارشناسی ادبیات فارسی

سابقه: 20 سال 

 

یاسین دهقانی

سمت: دبیر ریاضیات 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ریاضیات و کاربردها 

سابقه: 7 سال 

 

آرش دنبلی 

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی :کارشناسی زبان انگلیسی

سابقه: 5 سال 

 

امین طبیبی

سمت: دبیر فیزیک 

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای 

سابقه: 10سال 

 

مرتضی رشیدی 

سمت: دبیر هنر 

مدرک تحصیلی :کارشناسی هنر

سابقه: 15سال 

 

عزت اله وهابی  

سمت: دبیر ورزش  

مدرک تحصیلی :تربیت بدنی 

سابقه: 30 سال 

 

احمد کرمی

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی :کارشناسی ادبیات فارسی

سابقه: 20 سال 

 

محمدرضا محمدی اصل

سمت: دبیر شیمی

مدرک تحصیلی :مهندسی شیمی

سابقه: 7 سال 

 

امید محمدی 

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی : کارشناسی مبانی حقوق - دانشجوی ارشد ادبیات

سابقه: 21 سال