کادر  آموزشی

رضا انصاری

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : 10 سال

 

راشد عبدالهی 

سمت: دبیر علوم 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست دریایی 

سابقه :7 سال

 

پژمان باغی

سمت: دبیر کامپیوتر 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ICT

سابقه : 6 سال

 

امیر  جعفرقلی زاده

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق و الکترونیک

سابقه : 5 سال

 

رضا ساغری

سمت: هنر

مدرک تحصیلی: کارشناسی هنر

سابقه : 8 سال

 

عباس سلیمی

سمت: دبیر ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سابقه : 20 سال

 

عیسی علی پور

سمت: دبیر فیزیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

سابقه : 15 سال

 

محمد حسام قاسمی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

سابقه : 15 سال

 

مهدی محمدی اقدم

سمت: دبیر کار و فناوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی حرفه و فن

سابقه : 20 سال

 

محمد میلانی

سمت: دبیر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تجربی

سابقه : 20 سال

 

حامد نجفی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی

سابقه : 10 سال

 

علی خدابخشی

سمت: دبیردینی و قرآن 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم قرآنی - کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : 30 سال 

 

 

بابک تقی خانی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران دانشگاه تهران

سابقه: 7 سال 

 

بابک کازرونی زاده

سمت: دبیر فیزیک پیشرفته

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق

سابقه: 5 سال 

 

شاهو رحمانی

سمت: دبیر عربی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فلسفه غرب

سابقه: 20 سال 

 

محمود حبیب نژاد بهتاش 

سمت: دبیر مطالعات اجتماعی 

مدرک تحصیلی :کارشناسی مردم شناسی

سابقه: 7 سال 

 

حسن اکبری

سمت: دبیر عربی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات 

سابقه: 34 سال 

 

اکبر اسماعیلیان

سمت: دبیر علوم تجربی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک 

سابقه: 25 سال 

 

علی طباطبایی

سمت: دبیر ادبیات

مدرک تحصیلی :

سابقه: 20 سال