کادر  آموزشی

علی اصغر اصغری

سمت: دبیر ادبیات فارسی و قرآن

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات فارسی

 

بهروز اقبال دوست

سمت: دبیر عربی و دینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ادبیات عرب 

سابقه : 35 سال

 

رضا انصاری

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : 10 سال

 

راشد عبدالهی 

سمت: دبیر علوم 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست دریایی 

سابقه :7 سال

 

پژمان باغی

سمت: دبیر کامپیوتر 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ICT

سابقه : 6 سال

 

محمد تقی پور

سمت: دبیر هنر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هنر

سابقه : 15 سال

 

امیر  جعفرقلی زاده

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق و الکترونیک

سابقه : 5 سال

 

محمود حمیدی

سمت: دبیر ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی

سابقه : 20 سال

 

مرتضی زاهدی راد

سمت: دبیر زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

سابقه : 30 سال

 

رضا ساغری

سمت: هنر

مدرک تحصیلی: کارشناسی هنر

سابقه : 8 سال

 

عباس سلیمی

سمت: دبیر ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سابقه : 20 سال

 

علی بیگلویی

سمت: دبیر علوم

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی

سابقه : 13 سال 

 

عیسی علی پور

سمت: دبیر فیزیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک

سابقه : 15 سال

 

سید فرید عباسی

سمت: دبیر علوم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سابقه : 10 سال

 

محمد حسام قاسمی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

سابقه : 15 سال

 

مهدی محمدی اقدم

سمت: دبیر کار و فناوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی حرفه و فن

سابقه : 20 سال

 

ابوطالب مصطفی لو

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی معدن

سابقه : 20 سال

 

محمد میلانی

سمت: دبیر آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تجربی

سابقه : 20 سال

 

حامد نجفی

سمت: دبیر ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ریاضی

سابقه : 10 سال