کادر اداری

حبیب اله صدوقی 

سمت: مدير مقطع متوسطه (1)

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

سابقه كاري: 40سال 

تلفن داخلی: 414

 

مهدی پورصباغ 

سمت: معاون آموزشی

مدرك تحصيلي: کارشناسی مطالعات اجتماعی از دانشگاه فرهنگیان 

سابقه كاري:26 سال 

تلفن داخلی: 200

 

روح اله طاهری 

سمت: معاونت فرهنگي و پرورشي

مدرك تحصيلي : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی - حافظ قرآن کریم 

سابقه کاری : 14 سال 

تلفن داخلی:202

 

حسن کریمی 

سمت: معاون اجرايي

مدرك تحصيلي: کارشناسی تاریخ 

سابقه کاری: 31سال 

تلفن داخلی:201

 

محسن کاظمی 

سمت: معاون اجرایی

مدرك تحصيلي: كارشناسي علوم تربیتی

سابقه کاری: 35 سال 

 تلفن داخلی:201

 

محمدحسن صفری 

سمت : مسئول پژوهش 

مدرک تحصیلی : مهندسی معدن 

سابقه کاری: 6 سال 

تلفن داخلی : 203

 

شهاب منوچهری

سمت: مسئول پايه هفتم

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

سابقه کاری: 8 سال

تلفن داخلی:203

 

امیرفواد رستمی 

سمت: مسئول پايه هشتم

مدرك تحصيلي: کارشناسی علوم کامپیوتر 

سابقه کاری: 13 سال

تلفن داخلی:204

 

محمدجواد مرشدی 

سمت: مسئول پايه نهم 

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه 

سابقه کاری: 8 سال

تلفن داخلی:200

 

محسن محمودوند 

سمت: مشاور تحصیلی مجتمع 

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مشاوره 

سابقه کاری: 15 سال

تلفن داخلی:204