مراسم اهدای جایزه دکتر هشترودی

در چهل و نهمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران که در شهریورماه 97 در دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید،جایزه دکتر هشترودی توسط اقای عباس صدوقی به آقای دکتر ایمان ستایش اعطا شد.

در چهل و نهمین کنفرانس انجمن ریاضی ایران که در شهریورماه 97 در دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید،جایزه دکتر هشترودی توسط اقای عباس صدوقی به آقای دکتر ایمان ستایش اعطا شد.

گزارش تصویری