برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1400-99  از طریق اپلیکیشن مجتمع برگزار می شود.

اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
دانش آموزان عزیز سلام 
جهت شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی به اپلیکیشن یا سامانه کاربران در سایت مقطع متوسطه ۱  مراجعه کرده و از قسمت نظر سنجی به کاندیدهای مد نظر خود رای دهید. 
۱. به هر کاندیدی که تمایل دارید رای بله دهید 
۲. حتمآ ثبت را در آخر بزنید. 
۳. لطفا تا پایان امروز دوشنبه ۱۲ آبان در رای گیری شرکت فرمائید. 
۴. در انتخاب کاندیدها محدودیتی وجود ندارد و پس از پایان رای گیری دو نفری که بیشترین رای در پایه را کسب کرده اند به عنوان عضو اصلی انتخاب خواهند شد.
۵.هر دانش آموز به کاندیدهای پایه خود میتواند رای دهد. 
با سپاس مدیریت دبیرستان

گزارش تصویری