اعضای هیئت رئیسه مجلس دانش‌آموزی منطقه ۲

 

آقای عرشیا کمالی، دانش آموز پایه دهم از مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی، نایب رئیس اول مجلس دانش آموزی