روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان

 

20 اکتبر برابر با 28 مهر ماه 1400 روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان

برای دریافت مقاله آشنایی و جلوگیری از پوکی استخوان، اینجا کلیک کنید.

 

«معاونت بهداشت مجتمع دکتر هشترودی»