جلسه انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور مسئولین و  اولیا در تاریخ 1400/8/4 برگزار گردید.

گزارش تصویری