روز جهانی دیابت گرامی باد.

انجمن بین المللی دیابت دنیا در روز جهانی دیابت ۱۴ نوامبر مصادف با ۲۳ آبان ماه، این روز را برای آگاهی رسانی به کل جوامع دنیا اختصاص داده تا سطح آگاهی مردم، به ویژه خودآگاهی بیماران دیابتی را از این بیماری را افزایش دهد و از طرفی فعالان این حوزه سعی دارند درباره خطرات این بیماری به سیاستمداران دنیا برای تدوین برنامه ای کلان جهت پیشگیری از دیابت و شیوع آن هشدار دهند. چراکه به گفته کارشناسان این حوزه، امروز نیمی از افراد مبتلا به دیابت، از اینکه درگیر این بیماری شده اند، اطلاعی ندارند و نیمی از افرادی که نیازمند انسولین هستند، از هر دو نفر یک نفرشان به انسولین دسترسی ندارد.

گزارش تصویری