جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها روز چهارشنبه 97/7/11 باهدف تقویت فرهنگ نوع دوستی وانفاق برگزارمی گردد. دانش آموزان عزیز هدایای غیرنقدیتان را به همراه دل نوشته جهت کمک به دانش آموزان مناطق محروم به دفترمعاونت فرهنگی وپرورشی تحویل دهید.