کانال جدید تلگرام مجتمع آموزشی فرهنگی دکتر هشترودی

اولیای گرامی و همکاران محترم ،کانال اطلاع رسانی جدید تلگرام مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی به آدرس     drHashtroudiComplex@   راه اندازی شد. با پیوستن به این کانال جدید در جریان فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مدرسه خود قرار خواهید گرفت.