برگزاری اردوی تفریحی ورزشی تله کابین توچال پایه نهم آذر97

آذر97

دانش آموزان پایه نهم به همراه مربیان مدرسه شنبه 17 آذر ماه به اردوی تله کابین توچال رفتند.