مجمع قرآن وعترت علیهم السلام

مجمع قرآن وعترت علیهم السلام

مجمع قرآن وعترت علیهم السلام مجتمع دکترهشترودی روزهای چهارشنبه 7 صبح درنمازخانه تشکیل می شود. دانش آموزان وهمکاران دراین مجمع ضمن تلاوت قرآن کریم بادعا ها وزیارت عاشورا آشنا می شوند وبهره معنوی می برند.