آغاز مسابقه والیبال  (زنگ تفریح شاد)

آغاز مسابقه والیبال  (زنگ تفریح شاد)

مسابقه والیبال دانش آموزان از امروز 97/7/17  شروع شد وقرار هست این بازی ها در زنگ های تفریح اول برگزارشود  درنهایت به 2 تیم اول جوایزی در روز دانش آموز اهداشود.

گزارش تصویری