اطلاعیه برگزاری آزمون آزمایشی و آزمون جامع

دانش آموزان عزیز به اطلاع می رساند آزمون جامع آزمایشی فردا چهارشنبه مورخ 26 دی ماه برگزار می گردد. 

دانش آموزان عزیز به اطلاع می رساند آزمون جامع آزمایشی فردا چهارشنبه مورخ 26 دی ماه برگزار می گردد.

ضمناً آزمون جامع روز یکشنبه مورخ 30 دی ماه برگزار می گردد.