جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی ماه بهمن دانش آموزان مقطع متوسطه 1 امروز باحضور مدیران ومعاونان برگزارگردید. معاونت فرهنگی وپرورشی