بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی

آزمون پیشرفت تحصیلی در روز های شنبه ، یکشنبه و دوشنبه 4 تا 6 اسفندماه برگزار می گردد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.