تبریک تولد به متولدین ماه اسفند

تولدتان مبارک

تبریک صمیمانه مجتمع دکترهشترودی به دانش آموزان متولد ماه اسفند.        معاونت فرهنگی وپرورشی

گزارش تصویری