برگزاری اردوی یک روز در مدرسه ویژه ششمی ها

اردوی یک روز در مدرسه ویژه دانش آموزان پایه ششم دبستان با همکاری مقطع متوسطه 1 در روز پنجشنبه 2 اسفندماه برگزار شد.