بازارچه خیریه

بازارچه خیریه97

امروز چهارشنبه 97/12/22 بازارچه خیریه به همت شورای دانش آموزی مقطع متوسطه 2 برگزار گردید . دراین بازارچه تعدادی از دانش آموزان پایه نهم نیز غرفه داشتند و مهارت خرید وفروش در فضای واقعی راتجربه کردند، ضمنا درآمد حاصل از اجاره دادن غرفه ها به مراکز خیریه باهدف تقویت حس نوع دوستی در دانش آموزان اهدا خواهدشد.                           معاونت فرهنگی وپرورشی

گزارش تصویری