منوی غذا از تاریخ 17 فروردین

منوی غذای گرم مجتمع دکتر هشترودی در هفته آتی به شرح زیر میباشد. جدول کامل منو به زودی اعلام میشود.

شنبه 17 فروردین-چلوجوجه کباب

یکشنبه 18 فروردین-چلوخورش قیمه بادمجان

دوشنبه 19 فروردین-زرشک پلو با مرغ

سه شنبه 20 فروردین-چلوکباب کوبیده

چهارشنبه 21 فروردین-شنیسل مرغ