نمایش همدلی ونوع دوستی همکاران ودانش آموزان مجتمع دکترهشترودی

نمایش همدلی ونوع دوستی همکاران ودانش آموزان مجتمع دکترهشترودی

به گزارش معاونت فرهنگی وپرورشی مجتمع دکترهشترودی دانش آموزان وهمکاران این مجتمع دراقدامی خودجوش ونوع دوستانه به کمک مردم استان های سیل زده کشور شتافتند . مبلغ 32000000 ریال وجه نقد توسط دانش آموزان وهمکاران و20000000 ریال  توسط مجتمع دکترهشترودی وکمک های غیرنقدی شامل موادغذایی وبهداشتی وپوشاک اهداگردید. 

گزارش تصویری