اردوی تفریحی چیتگر

اردوی تفریحی چیتگر پایه هشتم 

اردوی تفریحی چیتگر با حضور دانش آموزان پایه هشتم برگزار شد. 

گزارش تصویری