مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر

سال تحصیلی 98-97

مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر مقطع متوسطه 1 در زمینه های اخلاقی ، درسی و علمی ، شرکت در مسابقات فرهنگی هنری و جشنواره های علمی و همچنین جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور مدیریت مجتمع و مدیر مقطع متوسطه 1 برگزار شد.