اردوی زیارتی

اردوی زیارتی شاه عبدالعظیم ویژه دانش آموزان نماز گزار برگزار شد. در این اردو دانش آموزان پس از زیارت حرم عبدالعظیم به ضیافت افطار دعوت شدند.

گزارش تصویری