اختتامیه پایگاه تابستانی

مراسم اختتامیه پایگاه تابستانی با اهدای جوایز و لوح تقدیر به دانش آموزان برگزار شد. 

گزارش تصویری