آغازفعالیت مجمع قرآن  و عترت علیهم السلام

مجمع قرآن وعترت علیهم السلام

مجمع قرآن وعترت علیهم السلام مجتمع دکترهشترودی باهدف تقویت فرهنگ قرآنی وعلوم اهل بیت علیهم السلام از روز دوشنبه 98/7/8 به حول وقوه الهی  هرهفته دوشنبه ها ازساعت 7 صبح در محل نمازخانه آغاز به کارخواهدکرد، لذا همکاران ودانش آموزان علاقه مند می توانند باحضور خود این محفل را مزین کنند.     معاون فرهنگی مجتمع دکترهشترودی