اعلام نتایج برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

نتایج انتخابات

بیست یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی اول آبان 1397 هم زمان باسراسرکشور برگزارگرید.