برگزاری مراسم اربعین سالارشهیدان امام حسین علیه السلام

مراسم اربعین حسینی

مراسم اربعین حسینی دوشنبه صبح ساعت 7 درسالن اجتماعات برگزارخواهدشد ضمناً صبحانه  سفرا احسان برقرارمی باشد.