جلسه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده با حضور خانم دکتر لیلا سلیقه دار 

جلسه آموزش خانواده با حضور خانم دکتر لیلا سلیقه دار و اولیای محترم دانش آموزان با موضوع بلوغ جنسی در سالن اجتماعات مجتمع برگزار شد. 

گزارش تصویری