دکتر محسن هشترودی در 22 دی ماه سال 1286، در تبریز متولد شد، پدرش شیخ اسماعیل مجتهد، مشاور شیخ محمد خیابانی، در قیامتبریز و استقرار مشروطه، نقشی اساسی داشت. دکتر هشترودی در سال 1315 دکترای خود را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافتنمود. ایشان، رساله ی دکترای خود را را با الی کارتان، ریاضیدان مشهور فرانسوی درباره ی فضاهای ریمانی گذرانده بود که در واقع مدلریاضی و هندسه مکانیک نسبیتی است. دکتر هشترودی در زمان حیات خود همردیف دانشمندان و ریاضیدان بنام اروپا، آمریکا و شورویبود. او بود که ماهواره ی شوروی را پس از یک ماه سرگردانی در مدار زمین، با محاسبات دقیق خود به سمت هدف هدایت کرد و موجبشگفتی دانشمندان جهان شد. از دکتر هشترودی بیش از 23 کتاب و مقاله ی ارزشمند به جای مانده است. از جمله: سایه ها، دانش وهنر، عدد تربیعی فرما، تعمیم روش خیام در حل معادلات جبری و تعدادی کتاب به زبان های فرانسه و روسی. برجسته ترین اثر ماندگار اوعمومی کردن ریاضیات در ایران بود. این ریاضیدان نامدار، یکی از بنیان گذاران کنفرانس ریاضی در ایران بود، به همین دلیل سی وهفتمین کنفرانس ریاضی کشور که در سال 1385 در دانشگاه تربیت معلم تبریز برگزار شد به او اختصاص یافت و جایزه ای به نام اوتعریف شد که این مجتمع متقبل هزینه ی آن است. این نابغه ی ایرانی، در سیزدهم شهریور سال 1355 دار فانی را وداع گفت.